Líneas Montenegro


GÉNOVA > BAR   BAR > GÉNOVA
Salida   Llegada   Salida   Llegada
Viernes 23.59 > Martes 14:00   Martes 22:00 > Viernes 20:00
                     
CATANIA > BAR   BAR > CATANIA
Salida   Llegada   Salida   Llegada
Domingo 23.59 > Martes 14:00   Martes 22:00 > Miércoles 18:00
                     
BAR>TARANTO   TARANTO>BAR
Salida   Llegada   Salida   Llegada
MarteS 15:00 Miercoles 07:00   Lunes 15:00 Martes 07:00
                     
SAVONA > BAR           BAR > SAVONA        
Partenza     Arrivo     Partenza     Arrivo  
Viernes 16:00 > Martes 14:00   Martedi 22:00 > Viernes 10:00
                     
SALERNO > BAR*           BAR > SALERNO        
Partenza     Arrivo     Partenza     Arrivo  
Sabado* 19:30 > Martes 14:00   MarteS 22:00 > Giovedi 10:30
*Via Catania                    

Los horarios podrían sufrir variaciones.